Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Συμφωνία επί της αρχής στο Ντέρπαν για μείωση εκπομπών CO2


Συμφώνησαν επί της αρχής οι 194 χώρες, στη σύνοδο του Ντέρπαν, να παρατείνουν την ισχύ του Πρωτοκόλλου του Κιότο κατά 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2017, και να ξεκινήσουν το 2012 την επεξεργασία μιας νέας, νομικώς δεσμευτικής, συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, η οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί ως το 2015 και να τεθεί σε εφαρμογή το 2020.
Επίσης, στη σύνοδο σημειώθηκε πρόοδος ως προς τη δημιουργία ενός Πράσινου Ταμείου που θα διοχετεύει στις φτωχές χώρες, για τη θωράκισή τους έναντι της κλιματικής αλλαγής, μέχρι και 100 δις δολάρια το χρόνο ως το 2020.
Οι βασικές επιτυχίες της συνόδου του Ντέρμπαν είναι η διάσωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, της μοναδικής ως σήμερα δεσμευτικής συμφωνίας για τον έλεγχο των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και ότι για πρώτη φορά όλες οι αναπτυγμένες χώρες και οι αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες άλλωστε φέρουν την κύρια ευθύνη για τις εκπομπές άνθρακα όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία, συναινούν, πλέον, στη σύναψη μιας συμφωνίας που θα ισχύει για όλους.