Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Η κλιματική αλλαγή πλήττει φτωχά νοικοκυριά


Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι περισσότερο αρνητικές για τις κοινωνικές ομάδες χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να λάβουν εγκαίρως προληπτικά μέτρα, αλλά και για να αντιμετωπίσουν άμεσα τα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή.
Η λήψη μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ή μετριασμού των επιπτώσεών της θα απαιτούσε εκ μέρους των νοικοκυριών ορισμένες κεφαλαιακές δαπάνες όπως για βελτίωση της μόνωσης της κατοικίας τους, για αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, για μεταστέγασή τους, κλπ.
Αυτό όμως δεν είναι εφικτό για τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, αλλά και τις μειονότητες και τους μετανάστες που στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατοικούν σε υποβαθμισμένες περιοχές.
Ο αριθμός των περιβαλλοντικών προσφύγων, δηλαδή όσων μεταναστεύουν λόγω της κλιματικής αλλαγής ανέρχεται σήμερα σε 50 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ προβλέπεται το 2050 να φτάσει τα 200 εκατομμύρια.
Μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών προσφύγων καταλήγει ήδη, μεταξύ άλλων, στην Ελλάδα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον.
Για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, θα απαιτηθούν για τη χώρα μας συνολικά επενδύσεις ύψους 67 δις ευρώ μέχρι το 2100.