Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Χορηγήσεις πιστοποιητικών από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας για εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες


Οι επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν αγροτικά προϊόντα σε Τρίτες Χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), οι οποίες ζητούν πιστοποιητικά συμμόρφωσης ή υγείας θα πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας όπου ανήκουν τα σημεία των εξαγωγών.
Σύμφωνα με την απόφαση, με αριθμό 201648/19.12.2011, που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Κανελλόπουλος, αμέσως μετά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων εξαγωγικών επιχειρήσεων η υπηρεσία θα αναζητά τον «φάκελο» των εγκαταστάσεων από όπου θα εξαχθεί το κάθε προϊόν.
Εάν έχει ελεγχθεί στο παρελθόν και πληροί τις προϋποθέσεις, τότε θα εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Εάν όχι, θα πρέπει να μεταβούν στο χώρο των εγκαταστάσεων οι υπάλληλοι της υπηρεσίας και να προβούν σε επιτόπιο έλεγχο.