Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου


Τη στρατηγική της για τη συνέχιση των πρωτοβουλιών υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλου και την συσχέτιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με ορίζοντα το 2020, με την Κοινή Οργάνωση Αγοράς Οίνου, καθόρισε η ομάδα εργασίας «Οίνος», η οποία συνεδρίασε πριν λίγες ημέρες στις Βρυξέλλες.
Κατά την συνεδρίαση, η χώρα μας που εκπροσωπήθηκε από την ΚΕΟΣΟΕ και συγκεκριμένα από το Διευθυντή της κοινοπραξίας κ. Π. Κορδοπάτη, συντάχθηκε με την γαλλική πρόταση που προβλέπει την διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και μετά το 2015.
Η ομάδα εργασίας «Οίνος» επικεντρώθηκε στις επόμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες που πρέπει να υιοθετηθούν, ώστε να ισχυροποιηθεί το λόμπι των κρατών μελών που διάκεινται ευμενώς προς τους καλλιεργητές αμπέλου και τους παραγωγούς οίνου.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να αναλάβουν οι κεντρικές ευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca να συνεχίσουν τις επαφές τους με τις εθνικές αντιπροσωπείες, κυρίως των μη οινοπαραγωγών χωρών, με τελικό σκοπό την προσχώρηση τους στην ομάδα των κρατών μελών που συμφωνούν με την διατήρηση των δικαιωμάτων.