Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Δικαιότερες τιμές παραγωγού για το νωπό γάλα


Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμφώνησαν πρόσφατα να εφαρμοστεί νέος κανονισμός που θα επιτρέπει στους παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη και να διασφαλίσουν δικαιότερες τιμές για το νωπό γάλα που παράγουν.
Η απόφαση για την ενίσχυση των παραγωγών γάλακτος έρχεται στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το τέλος των ποσοστώσεων του γάλακτος το 2015.
Η συμφωνία για να τεθεί σε ισχύ πρέπει να επιβεβαιωθεί τόσο από την ολομέλεια των ευρωβουλευτών, όσο και από το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας.