Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Πληρωμή δικαιούχων για παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων


Ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή Αλιείας, η πληρωμή των πρώτων δικαιούχων του Μέτρου 1.1. «Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1. «Προσαρμογή της Αλιευτικής Προσπάθειας» του ΕΠ Αλιείας 2007-2013 (διάλυση των αλιευτικών σκαφών).
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων καταβλήθηκε, χωρίς καμιά παρακράτηση, το ποσό των 459.553,10 ευρώ.