Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Συμμάζεμα στις δαπάνες των δήμων


Την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες των δήμων, σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα, επισημαίνει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.
Όπως τονίζει η απόφαση μπορεί να υπάρξει περιορισμός, ενδεικτικά :
-Στις δαπάνες συμμετοχής των δήμων σε συλλογικά όργανα, ιδίως όταν είναι δυνατόν το έργο τέτοιων οργάνων να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων καθηκόντων του προσωπικού.

-Στις δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση επισημαίνει, ακόμη, ότι οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του ΚΔΚ, που αφορούν επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους, κλπ, πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, κινούμενες στα υπό του νόμου προβλεπόμενα όρια.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει, πλέον, από τους δήμους δυνατότητα άντλησης δανεισμού για λειτουργικές δαπάνες.