Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Μειώσεις σε συντάξεις αιρετών οργάνων των ΟΤΑ


Μειώνονται κατά 20% οι καταβαλλόμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 και εφεξής κανονιζόμενες συντάξεις των αιρετών οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 1ου και 2ου βαθμού που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο. Το ποσοστό της μείωσης διαμορφώνεται σε 30% εάν τα προαναφερόμενα πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη.
Οι μειώσεις αυτές θα γίνουν βάσει σχετικής διάταξης του πρόσφατα ψηφισθέντος πολυνομοσχεδίου.
Η ίδια διάταξη προβλέπει ανάλογες μειώσεις και για τις κανονιζόμενες συντάξεις των βουλευτών.