Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Οι πόροι των ΟΤΑ για το 2013


Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), οι αποδιδόμενοι στους δήμους πόροι για το 2013 θα ανέλθουν στα 2.881,8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η ειδική επιχορήγηση των δήμων (ΣΑΤΑ) που προβλέπει ο προϋπολογισμός 2013 θα είναι 312,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η απόδοση της δόσης των παρακρατηθέντων θα είναι 213,9 εκατομμύρια ευρώ.