Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Αναγκαία η επιστροφή του τομέα Αλιείας στο ΥΠΑΑΤ


Η μεταφορά του τομέα Αλιείας από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) θεωρείται αναγκαία από τις πολιτικές ηγεσίες των δύο υπουργείων και ήδη γίνονται συζητήσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Οι δύο ηγεσίες θεωρούν την υπαγωγή του τομέα Αλιείας στο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θεσμικό ανορθολογισμό που ταλαιπωρεί τους αλιείς, τους υδατοκαλλιεργητές και τις υπηρεσίες.
Ο φυσικός χώρος του τομέα Αλιείας και ειδικότερα της παράκτιας αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, όπως ισχυρίζονται, είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεδομένου ότι το υπουργείο αυτό διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την γρήγορη και απρόσκοπτη υποδοχή των υπηρεσιών που έχουν σχέση με τον τομέα της Ελληνικής Αλιείας
Σύμφωνα με πληροφορίες μας σύντομα, οι πολιτικές ηγεσίες των δυο προαναφερόμενων υπουργείων, θα επιδιώξουν να πετύχουν την έγκριση της κυβέρνησης για την υπαγωγή του τομέα Αλιείας στο ΥΠΑΑΤ.
Η ελληνική παράκτια αλιεία είναι πρώτη σε επίπεδο ΕΕ, ενώ και τα προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών είναι το δεύτερο εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν.