Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Τα μανιτάρια απορρυπαίνουν τα φυτοφάρμακα


Τα υγρά υπολείμματα φυτοφαρμάκων μπορούν να απορρυπανθούν και να απαλλαχθούν από βλαβερές ουσίες, με τη χρήση μικροοργανισμών, όπως βακτήρια, ή και ένζυμα που προέρχονται από μανιτάρια, επισημαίνει ο επίκουρος καθηγητής του τμήματος βιοχημείας και βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημήτριος Καρπούζας.
Όπως ανακοίνωσε ο Έλληνας επιστήμονας, στο 7ο MGPR Διεθνές Συνέδριο «PAOLO CABRAS», με θέμα «Γεωργικά Φάρμακα στα Τρόφιμα και στο Περιβάλλον στις Μεσογειακές Χώρες», η απορρύπανση των αποβλήτων μπορεί να γίνει, με φυσικό, φθηνό και αποτελεσματικό τρόπο, στα σημεία όπου παράγονται ως αποτέλεσμα αγροτικών δραστηριοτήτων, δηλαδή, στα χωράφια, ή στην αγροτική βιομηχανία.