Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση δημοτών από διασώστες και γιατρούς


Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Πολύτιμα μαθήματα που σώζουν ζωές προσφέρουν διάφοροι δήμοι της χώρας σε δημότες τους.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε την εκπαίδευση δημοτών στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ανοικτής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης παιδιών και ενηλίκων.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δημότες εκπαιδεύονται σε θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, από διασώστες και γιατρούς, στη βασική υποστήριξη της Ζωής και στην απινίδωση σε ενήλικες, καθώς και στη βασική υποστήριξη της Ζωής και στην αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά.

Η εκπαίδευση αυτή των δημοτών δεν επιβαρύνει τα οικονομικά των δήμων, αφού στηρίζεται σε εθελοντές διασώστες και γιατρούς.
Παρόμοια δημοτικά (ή διαδημοτικά) προγράμματα εκπαίδευσης δημοτών μπορούν να πραγματοποιηθούν και στην περιοχή μας με πρωτοβουλία των δήμων της βόρειας Εύβοιας, χωρίς καμία δημοτική οικονομική επιβάρυνση.
Ουσιαστικά, το μόνο που χρειάζεται είναι να επιζητήσουν οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές την εθελοντική συμμετοχή διασωστών και γιατρών σε προγράμματα εκπαίδευσης κατοίκων της περιοχής μας, σε ένα πλαίσιο φροντίδας και αγάπης για τον Άνθρωπο !