Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Καθορίστηκε η επιδότηση των ρετσινάδων


Η επιδότηση των ρετσινάδων που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, κατά το έτος 2010, καθορίστηκε με σχετική κοινή υπουργική απόφαση στα 0,50 ευρώ ανά κιλό ρητίνης.
Το ύψος της επιδότησης ανά κιλό ρητίνης προκύπτει από την διαίρεση του συνολικού διαθέσιμου ποσού των 2,256 εκατ. ευρώ με τα 4.420.803 κιλά ρητίνης, που παρήχθησαν το 2010 στα δάση της χώρας από τους ρετσινάδες και παραδόθηκαν στις εγχώριες βιομηχανίες επεξεργασίας.