Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Αναζητούνται 145 δις ευρώ δανεικά


Μέχρι το τέλος του έτους οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα επιδιώξουν να δανειστούν από τις αγορές 145 δις ευρώ για να καλύψουν τις τρέχουσες δανειακές τους ανάγκες.
Συνολικά το 2011 οι χώρες-μέλη της ΕΕ θα δανειστούν 1,75 τρις ευρώ, ενώ το 2010 δανείστηκαν 1,6 τρις ευρώ.

Η όλη προσπάθεια των τεράστιων δανεισμών δεν είναι, πλέον, εύκολη. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είτε δανείζονται με επιτόκιο άνω του 7% (Ιταλία, Σλοβενία, κλπ) είτε δεν μπορούν να δανειστούν καθόλου από τις αγορές (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία κλπ), όπως και οι επιχειρήσεις τους που αντιμετωπίζουν ήδη τον κίνδυνο πιστωτικής ασφυξίας.
Την κατάσταση ενδεικτικά μπορούν να περιγράψουν, πέραν από το γνωστό σε όλους μας χρέος της χώρας μας, τα χρέη της γειτονικής μας Ιταλίας και της ισχυρής Γερμανίας : Το ιταλικό χρέος, από 115,3% του ΑΕΠ, το 2009, θα φτάσει στο 130% του ΑΕΠ το 2014 και το γερμανικό, από 78% το 2010 στο 90% το 2014.
Με βάση αυτά τα δεδομένα είναι φυσικό να επανέρχεται ως μόνη βιώσιμη για την Ευρωζώνη λύση το ζήτημα της έκδοσης ευρωομολόγου και του τυπώματος τουλάχιστον 2 τρις ευρώ.