Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Το κούρεμα των ομολόγων των Ταμείων


Ρυθμίζονται όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την καθολική και πρωτίστως εθελοντική συμμετοχή των Ασφαλιστικών Ταμείων της χώρας μας στο κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που διαθέτουν, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα πιστωτικού γεγονότος.
Εντός των επόμενων ημερών, το σύνολο των ομολόγων των Ταμείων που βρίσκονται εκτός Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) θα τεθεί με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταμείων υπό την ομπρέλα της κεντρικής τράπεζας, όπως προβλέπει διάταξη του ασφαλιστικού νόμου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2010.
Η ΤτΕ θα αναλάβει τη φύλαξη των άυλων τίτλων του Δημοσίου που διαθέτουν τα Ταμεία, καθώς και την παροχή στους ασφαλιστικούς οργανισμούς υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας αυτών. Η κεντρική τράπεζα θα δύναται να ανταλλάσσει του άυλους τίτλους των Ταμείων με άλλους, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, αλλαγής της ονομαστικής αξίας, μετατροπής ή άλλης σχετικής διαδικασίας.
Η υπογραφή συμβάσεων θα παρέχει επιπρόσθετη εξασφάλιση στα Διοικητικά Συμβούλια των Ταμείων και στην ΤτΕ από ενδεχόμενες μελλοντικές προσπάθειες απόδοσης ευθυνών για το κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών οργανισμών.
Τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες τις έχει εξαλείψει προκαταβολικά, ήδη, το υπουργείο Εργασίας με τροπολογία που πέρασε στο νόμο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.