Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του ΕΦΕΤ με το κυπριακό Γενικό Χημείο του Κράτους

Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε θέματα χημικής – μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων, αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών – βιολογικών κινδύνων και ταυτοποίησης – αυθεντικότητας των τροφίμων υπέγραψαν πριν λίγες ημέρες, ο Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κύριος Στέλιος Γιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) κύριος Χρόνης Πολυχρονίου, στην Λευκωσία.
Τα κίνητρα που οδήγησαν στην υπογραφή του πρωτοκόλλου είναι η ύπαρξη κοινού επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και η επιθυμία και η δυνατότητα ανάπτυξης και προαγωγής της τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών.