Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Καλύπτονται λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

Περισσότερα από 100 χιλιάδες ευρώ θα λάβουν συνολικά οι δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων τους στο πλαίσιο της Β' Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018.
Τα χρήματα, που κατανέμονται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», αποτελούν τμήμα από το συνολικό ποσό ύψους 28.050.000 ευρώ που θα διατεθούν σε όλους τους δήμους για τις ανάγκες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.
Συγκεκριμένα, ο δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού θα λάβει 63.030 ευρώ και ο δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 37.480 ευρώ.