Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

Η ΣΕΣΣΕ ζητά την άμεση ανάκληση των αναρτημένων δασικών χαρτών

Η ΣΕΣΣΕ (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος) ζητά από την Ελληνική Πολιτεία:
α)Την άμεση ανάκληση των αναρτημένων δασικών χαρτών
β)Την αναστολή της κύρωσης των δασικών χαρτών για ικανό χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις επ’ αυτών
γ)Τον χαρακτηρισμό ως αγροτικών εκτάσεων, αυτών που στις αεροφωτογραφίες είτε του έτους 1945 είτε του 1960 φαίνεται να είχαν αγροτικό χαρακτήρα
δ)Τη μείωση του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων