Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Οι αγρότες θα πληρώνουν εισφορές στον ΕΦΚΑ κάθε μήνα

Οι κατώτερες ορίστηκαν σε 87 ευρώ το μήνα


Κάθε μήνα θα καταβάλλουν εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) οι 650.000 αγρότες, αρχής γενομένης από τα τέλη του ερχόμενου Φλεβάρη.
Οι ασφαλιστικές κλάσεις αποτελούν παρελθόν και οι αγρότες θα πληρώνουν εισφορές  με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητάς τους το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Για να βρεθεί η μηνιαία βάση υπολογισμού διαιρείται το εισόδημα διά 12. Ειδικά για το 2017 οι εισφορές θα υπολογιστούν αρχικά με βάση το εισόδημα του 2015, που είναι «το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος». Ακολούθως και όταν εκκαθαριστεί το εισόδημα του 2016 θα γίνει συμψηφισμός.
Οι αγρότες που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα από 4.923 ευρώ και κάτω θα πληρώσουν εισφορές (ελάχιστο πλαφόν) 87 ευρώ το μήνα, ενώ αν δηλώνουν εισόδημα 6.500 ευρώ θα πληρώσουν 114,8 ευρώ το μήνα.
Με βάση το ελάχιστο πλαφόν υπολογίζονται οι εισφορές όσων αγροτών:
•Έχουν μικρότερο εισόδημα από 410 ευρώ τον μήνα.
•Έχουν μηδενικό εισόδημα.
•Δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση και «έως ότου καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του φορολογητέου εισοδήματος».
•Είναι νέοι αγρότες και ξεκινούν τη δραστηριότητά τους εντός του 2017.