Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη
 
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την άλλη εβδομάδα, πρόκειται να προκηρυχθεί το μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Γεωργοί και κτηνοτρόφοι, με το συγκεκριμένο μέτρο, θα ενισχυθούν είτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων, που αναμένεται να προκηρυχθούν, ανέρχεται στα 443 εκατομμύρια ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή).