Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Ηλεκτρονική Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη Ευβοίας

Επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων 
από ενδιαφερόμενους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία

 
Η Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας θα προβεί στην έκδοση απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας την ερχόμενη Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.

Η ανάρτηση θα περιλαμβάνει τον θεωρημένο δασικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που θα απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών και την απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνωση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Οι αγρότες θα πληρώνουν εισφορές στον ΕΦΚΑ κάθε μήνα

Οι κατώτερες ορίστηκαν σε 87 ευρώ το μήνα


Κάθε μήνα θα καταβάλλουν εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) οι 650.000 αγρότες, αρχής γενομένης από τα τέλη του ερχόμενου Φλεβάρη.
Οι ασφαλιστικές κλάσεις αποτελούν παρελθόν και οι αγρότες θα πληρώνουν εισφορές  με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους από την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητάς τους το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη
 
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την άλλη εβδομάδα, πρόκειται να προκηρυχθεί το μέτρο «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.
Γεωργοί και κτηνοτρόφοι, με το συγκεκριμένο μέτρο, θα ενισχυθούν είτε για να μετατρέψουν την συμβατική τους εκμετάλλευση σε βιολογική, είτε για να διατηρήσουν την ήδη υφιστάμενη βιολογική τους εκμετάλλευση.
Το συνολικό ύψος των πιστώσεων, που αναμένεται να προκηρυχθούν, ανέρχεται στα 443 εκατομμύρια ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή).

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2017

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το 2017, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.