Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Επιδίωξη για καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και ισχυρότερη θέση για τους αγρότες της Ε.Ε.

Tη σημασία της ύπαρξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός που θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα κοινό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, επισήμανε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. σε κείμενο συμπερασμάτων που ενέκρινε την περασμένη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, κατά την διάρκεια συνεδρίασής του στις Βρυξέλλες.
Με το κείμενο συμπερασμάτων του το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων με σκοπό να προτείνει ένα νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. ή άλλα μη νομοθετικά μέτρα για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που σέβεται την αρχή της επικουρικότητας και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των εθνικών συστημάτων. Βάσει των συμπερασμάτων οι κίνδυνοι θα πρέπει να κατανέμονται εξίσου σε όλους τους εμπλεκόμενους κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως μεταξύ άλλων, μέσω της ενίσχυσης της σύναψης συμβάσεων, της διαφάνειας της αγοράς και της βελτίωσης της διαχείρισης των κινδύνων της αγοράς.
Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ο νέος κανόνας του παιχνιδιού. Οι αγρότες δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Ο αγώνας κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών πρέπει να εισέλθει σε μια νέα εποχή.
«Σήμερα έχουμε εντείνει τον αγώνα μας κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Η ομόφωνη υποστήριξη από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. σημαίνει ότι οι εμπορικές πρακτικές θα εξετασθούν προσεκτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σλοβακική Προεδρία έχει θέσει ως στόχο της να εξασφαλίσει για τους ευρωπαίους αγρότες ένα διαφανές και δίκαιο επιχειρηματικό περιβάλλον», δήλωσε σχετικά η Gabriela Matečná, υπουργός για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη της Σλοβακίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.