Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Επιδίωξη για καλύτερη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και ισχυρότερη θέση για τους αγρότες της Ε.Ε.

Tη σημασία της ύπαρξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού, γεγονός που θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα κοινό ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, επισήμανε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. σε κείμενο συμπερασμάτων που ενέκρινε την περασμένη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, κατά την διάρκεια συνεδρίασής του στις Βρυξέλλες.