Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Προς επικύρωση το καταστατικό της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Αναμένεται να πάρει τον δρόμο της επικύρωσης από το Πρωτοδικείο το καταστατικό της νέας αμιγούς συνεταιριστικού χαρακτήρα ΠΑΣΕΓΕΣ, που φέρει έως σήμερα τις υπογραφές τουλάχιστον εκατόν πενήντα εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων συνεταιριστικών οργανώσεων από όλες τις περιοχές τις χώρας.
Η ιδρυτική συνέλευση της νέας ΠΑΣΕΓΕΣ πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.