Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκπνέει στις 15 Ιουνίου 2016.
Σε όσους αγρότες υποβάλουν την αίτησή τους μετά τις 15 Ιουνίου 2016 και μέχρι τις 11 Ιουλίου 2016, θα τους καταβληθεί η ενίσχυση με ποινή 3% επί της βασικής ενίσχυσης και 1% επί των συνδεδεμένων καθεστώτων για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης υποβολής.