Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Ειδοποιητήρια για την πληρωμή των αυξημένων ασφαλίστρων του ΟΓΑ

Από την επόμενη εβδομάδα, ο ΟΓΑ προγραμματίζει την αποστολή ειδοποιητηρίων στους περίπου 620.000 αγρότες, για την πληρωμή των ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στο β' εξάμηνο του 2015, τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, καθώς από την 1η Ιουλίου οι εισφορές θα καταστούν ληξιπρόθεσμες.
Σύμφωνα με το νόμο 4387 για το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα που τέθηκε σε ισχύ από τις 12.05.2016, για τους ασφαλισμένους στην 3η ασφαλιστική κατηγορία -που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων του ΟΓΑ- οι αυξήσεις σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2015 αγγίζουν το 27,41%, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν εξαμηνιαία εισφορά 607,80 ευρώ έναντι 477,06 ευρώ που πλήρωσαν το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.
Από τον επόμενο χρόνο, βάσει του ασφαλιστικού νόμου, τα ασφάλιστρα των αγροτών συνδέονται με το εισόδημα και αυξάνονται σταδιακά, μέχρι το 2022.
Συγκεκριμένα:
Το 2017 οι αγρότες θα πληρώσουν το 18,73% του εισοδήματός τους σε εισφορές, εκ των οποίων 14% για σύνταξη και 4,73% για υγεία.
Το 2018 θα καταβάλλουν το 21,84% του εισοδήματός τους σε εισφορές , εκ των οποίων 16% για σύνταξη και 5,84% για υγεία.
Το 2019 θα πληρώσουν το 24,95% του εισοδήματός τους σε εισφορές, εκ των οποίων 18% για σύνταξη και 6,95% για υγεία.
Το 2020 θα καταβάλλουν το 25,95% του εισοδήματός τους σε εισφορές, εκ των οποίων 19% για σύνταξη και 6,95% για υγεία.
Το 2021 θα καταβάλλουν το 26,45% του εισοδήματός τους σε εισφορές, εκ των οποίων 19,5% για σύνταξη και 6,95% για υγεία.
Από το 2022 και μετά, οι αγρότες θα πληρώνουν το 26,95% του εισοδήματός τους σε εισφορές, εκ των οποίων 20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία.