Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκπνέει στις 15 Ιουνίου 2016.
Σε όσους αγρότες υποβάλουν την αίτησή τους μετά τις 15 Ιουνίου 2016 και μέχρι τις 11 Ιουλίου 2016, θα τους καταβληθεί η ενίσχυση με ποινή 3% επί της βασικής ενίσχυσης και 1% επί των συνδεδεμένων καθεστώτων για κάθε εργάσιμη μέρα καθυστέρησης υποβολής.

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

Ειδοποιητήρια για την πληρωμή των αυξημένων ασφαλίστρων του ΟΓΑ

Από την επόμενη εβδομάδα, ο ΟΓΑ προγραμματίζει την αποστολή ειδοποιητηρίων στους περίπου 620.000 αγρότες, για την πληρωμή των ασφαλίστρων που αντιστοιχούν στο β' εξάμηνο του 2015, τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα, καθώς από την 1η Ιουλίου οι εισφορές θα καταστούν ληξιπρόθεσμες.
Σύμφωνα με το νόμο 4387 για το νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα που τέθηκε σε ισχύ από τις 12.05.2016, για τους ασφαλισμένους στην 3η ασφαλιστική κατηγορία -που αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων του ΟΓΑ- οι αυξήσεις σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2015 αγγίζουν το 27,41%, καθώς θα κληθούν να πληρώσουν εξαμηνιαία εισφορά 607,80 ευρώ έναντι 477,06 ευρώ που πλήρωσαν το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.
Από τον επόμενο χρόνο, βάσει του ασφαλιστικού νόμου, τα ασφάλιστρα των αγροτών συνδέονται με το εισόδημα και αυξάνονται σταδιακά, μέχρι το 2022.