Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων "Πυρκαγιές 2013"

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το έτος 2013 και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης.
Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ της περιοχής σας.