Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Παραγωγή ρεύματος με χαλασμένες ντομάτες !

Επιστήμονες της Σχολής Μεταλλείων & Τεχνολογίας της Νότιας Ντακότα ανακοίνωσαν, στο συνέδριο της Αμερικάνικης Χημικής Εταιρείας, ότι μπορεί κάποιος να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη χαλασμένες ντομάτες, με μια ηλεκτροχημική κυψέλη !