Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Οικιακής Κομποστοποίησης σε Δήμους

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων εφαρμόζουν Δήμοι της χώρας, με τριπλό στόχο:
-Τη μείωση του όγκου σκουπιδιών που εναποτίθενται στους Χ.Υ.Τ.Α.
-Τη μετατροπή, μέσα σε ειδικούς κάδους, των οργανικών υπολειμμάτων σε εδαφοβελτιωτικό λίπασμα καλής ποιότητας.
-Την προστασία του περιβάλλοντος
Οι ειδικοί κάδοι κομποστοποίησης, καθώς και φυλλάδια με οδηγίες για σωστή και αποτελεσματική κομποστοποίηση, χορηγούνται δωρεάν στους πολίτες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εφαρμογή του προγράμματος.