Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Πολλά υποσχόμενη η νέα πολιτική προώθησης αγροτικών προϊόντων της ΕΕ

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Η νέα φιλόδοξη και βελτιωμένη πολιτική προώθησης αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που θα τεθεί σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2015, είναι πολλά υποσχόμενη, καθώς απλουστεύει τις διοικητικές διαδικασίες και μειώνει τη γραφειοκρατία, που είναι τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται να βελτιωθούν. Επίσης, θετικό βήμα είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για τη νέα αυτή πολιτική.
Αυτή ήταν η κοινή διαπίστωση της συνάντησης πάνω από 160 στελεχών οργανώσεων της ΕΕ από όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα τροφίμων,  που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες.

Τα στελέχη, που έκαναν παρουσιάσεις υψηλού επιπέδου, επεσήμαναν, επίσης, ότι η νέα πολιτική προώθησης της ΕΕ έχει μεγάλες δυνατότητες να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαφοροποιηθεί σε νέες αγορές, με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Στη συνάντηση, που είχε ως θέμα  την αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών για την επιτυχή εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής προώθησης των αγροτικών προϊόντων, συμμετείχαν εκπρόσωποι των κεντρικών αγροτοσυνεταιρισκών οργανώσεων Copa-Cogeca και εκπρόσωποι των υπολοίπων εταίρων στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, των οργανώσεων CELCAA (που εκπροσωπεί το εμπόριο σε πλήθος αγροτικών διατροφικών προϊόντων) και FoodDrinkEurope (που αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων και ποτών), καθώς και εκπρόσωποι της SACAR (Κοινή Γραμματεία των οργανώσεων που ασχολούνται με το εμπόριο αγροτικών προϊόντων), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Διεύθυνσης Καταναλωτή, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (CHAFEA).