Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

«Η Ελληνική Γεωργία με το Βλέμμα στο Μέλλον»

Διοργανώνεται  το 4ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Η Ελληνική Γεωργία με το Βλέμμα στο Μέλλον», την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του Perrotis  College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη.
Βασικοί στόχοι της διοργάνωσης, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί, είναι η εξέταση των εμπροσθοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η  πρωτογενής παραγωγή υπό το πρίσμα εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο στερέωμα, καθώς και των απαραίτητων ενεργειών εξαιτίας της αυξανόμενης έντασης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

Εξάλλου, η εκδήλωση θα εστιάσει στις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης γεωργικών  μηχανημάτων και τεχνολογίας γενικότερα, στην ανάδειξη τοπικών ποικιλιών εγχώριου  γενετικού υλικού και βέλτιστων μεθόδων σποροπαραγωγής, καθώς και στην καλύτερη  επιλογή γεωργικών πρακτικών και διαχείρισης αγροτεμαχίων για την αξιοποίηση των  ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, μέσω εφαρμογών γεωργίας ακριβείας.