Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Το 27,5% από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν

Σύμφωνα με την Eurostat, την Ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, στη χώρα μας η μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανά εκμετάλλευση που καταγράφηκε το 2013 ανήλθε σε 6,8 εκτάρια, ενώ συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση ανήλθε σε 16,1 εκτάρια.
Η μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανά εκμετάλλευση το 2013 σημείωσε αύξηση σε σχέση με το 2003 σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της Κύπρου.
Αναλυτικότερα, η υψηλότερη μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ανά εκμετάλλευση καταγράφηκε στην Τσεχική Δημοκρατία (133 εκτάρια), στο Ηνωμένο Βασίλειο (93,6 εκτάρια), στην Σλοβακία (80,7 εκτάρια), στην Δανία (67,5 εκτάρια), στο Λουξεμβούργο (63,0 εκτάρια),στην Γαλλία (58,7 εκτάρια) και στην Γερμανία (58,6 εκτάρια).
Μέσες εκτάσεις κάτω των 10 εκταρίων ανά εκμετάλλευση καταγράφηκαν στη Μάλτα (1,2 εκτάρια), στην Κύπρο (3,1 εκτάρια), στη Ρουμανία (3,6 εκτάρια), στη Σλοβενία (6,7 εκτάρια) και στην Ουγγαρία (9,5 εκτάρια).
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση το 2003 ήταν μόλις 11,7 εκτάρια.
Σύμφωνα με την Eurostat, συνολικά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση παρέμεινε σταθερή, καθώς μεταξύ του 2003 και του 2013 εξαφανίστηκε λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο (27,5%) από τις εκμεταλλεύσεις.