Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Καθορίσθηκε η οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών σε 0,47 ευρώ ανά κιλό ρητίνης

Σύμφωνα με την με αριθμό 127589/2880 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2051/Β/18.9.2015 και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 21 Σεπτεμβρίου, η  παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών κατά το έτος 2014 καθορίστηκε σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα φτάσει στα 0,47 ευρώ ανά κιλό ρητίνης, δεδομένου ότι η συνολική περσινή παραγωγή ήταν  5.301.113 κιλά ρητίνης.
Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς της οποίας η αμοιβή ορίζεται σε 0,25% επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.