Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Καθορίσθηκε η οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών σε 0,47 ευρώ ανά κιλό ρητίνης

Σύμφωνα με την με αριθμό 127589/2880 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2051/Β/18.9.2015 και δόθηκε στη δημοσιότητα στις 21 Σεπτεμβρίου, η  παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών κατά το έτος 2014 καθορίστηκε σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και το κόστος των ζωοτροφών πλήττουν την κτηνοτροφία

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού με ορίζοντα 10ετίας τουλάχιστον, αλλά και το κόστος παραγωγής εξακολουθούν να είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας της χώρας.
Αυτό είναι το συμπέρασμα Διεθνούς Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, με θέμα την γαλακτοπαραγωγό κτηνοτροφία στη Νότια Ευρώπη.
Στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, τονίστηκε ότι σήμερα οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πληρώνουν περισσότερα, από 40% και ως 70% για τη σίτιση των ζώων τους από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.