Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

«Φρένο» στην έκδοση συντάξεων από το ΙΚΑ

Πάνω από 80.000 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ έχουν υποβάλει από τις αρχές του χρόνου σχετικές αιτήσεις συνταξιοδότησής τους από το Ίδρυμα, χωρίς ωστόσο αυτή να τους χορηγείται, καθώς η Διοίκηση του ΙΚΑ με απόφασή της έχει βάλει «φρένο» στην έκδοση συντάξεων εξαιτίας της αδυναμίας έγκυρου και οριστικού υπολογισμού τους μετά τη ψήφιση του νέου νόμου που αφορά τις νέες συνταξιοδοτήσεις.
Ο νέος νόμος ορίζει , σε εφαρμογή του ν. 3863/10, τη χορήγηση ενός τμήματος σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η/1/2011 και μετά, με βάση χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και αναλογία της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ και προς το παρόν υπάρχει αδυναμία υπολογισμού του ύψους των νέων συντάξεων.
Σε εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες, αναφέρεται ότι το ΙΚΑ δεν θα εκδώσει ούτε προσωρινή ούτε κανονική σύνταξη σε ασφαλισμένους που έχουν κάνει αίτηση για σύνταξη από την 1-1-2015 και είναι κάτω των 67 ετών.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών συντάξεων, κατ' εξαίρεση, εφόσον αυτή αφορά περιπτώσεις γήρατος, για ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και οι ίδιοι δηλώνουν ότι έχουν τις 4.500 ημέρες ασφάλισης. 
Επίσης, επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών συντάξεων για όσους συντρέχουν «εξαιρετικοί και επείγοντες λόγοι», όπως οικονομική αδυναμία ή λόγοι υγείας. Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι θα καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν οικονομικά προβλήματα ή ανάγκη χρημάτων λόγω ασθένειας και στη συνέχεια θα αξιολογούνται από τους αρμόδιους διευθυντές για το αν μπορεί ή όχι να προχωρήσει η έκδοση προσωρινής σύνταξης.