Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 11/08/2015, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 511 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με ποσό 5.255,74 ευρώ και πλήθος 12.

-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 511 "ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ" με ποσό 820,39 ευρώ και πλήθος 2.