Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων από τον ΟΓΑ

Από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) καταβάλλονται, την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015, τα Οικογενειακά Επιδόματα Β’ τριμήνου 2015 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) στους δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση Α21 μέχρι 26-6-2015 και πληρούν τις προϋποθέσεις.
Η πληρωμή αυτή αφορά 235.463 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 64.921.421,42 ευρώ.