Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 ν..4329/2015 (ΦΕΚ 53Α΄/2.6.2015) παρατείνεται έως 26 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ν.4321/2015 – ν.4324/2015.
Οι ασφαλισμένοι οφειλέτες του Οργανισμού, μπορούν να εκμεταλλευτούν τη χορηγούμενη παράταση και να ενταχθούν στη ρύθμιση εξασφαλίζοντας όλα τα δικαιώματα του ενήμερου ασφαλισμένου (ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, συνταξιοδοτικές παροχές) καθώς και τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης έως και τρείς (3) κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες κλάδου Σύνταξης.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ, η προαναφερόμενη ημερομηνία 26.6.2015 υποδηλώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατά την ημέρα αυτή και δεν θα υπάρξει άλλη παράταση.