Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Παράταση προθεσμίας της ρύθμισης των οφειλών στον ΟΓΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), μέχρι τις 26 Ιουνίου 2015 παρατείνεται η προθεσμία, η οποία έληγε σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων του ΟΓΑ.
Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού που οφείλουν καθυστερούμενες εισφορές έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στην ρύθμιση των 100 μηνιαίων δόσεων (κατά ανώτατο όριο), με ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr) και της ειδικής εφαρμογής με τίτλο «Υποβολή Αίτησης Νέας Ρύθμισης Ν.4321/2015».
Οι οφειλέτες ασφαλισμένοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσφεύγουν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ .