Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ

Η Διοίκηση του ΟΑΕΕ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 ν..4329/2015 (ΦΕΚ 53Α΄/2.6.2015) παρατείνεται έως 26 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ν.4321/2015 – ν.4324/2015.
Οι ασφαλισμένοι οφειλέτες του Οργανισμού, μπορούν να εκμεταλλευτούν τη χορηγούμενη παράταση και να ενταχθούν στη ρύθμιση εξασφαλίζοντας όλα τα δικαιώματα του ενήμερου ασφαλισμένου (ασφαλιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, συνταξιοδοτικές παροχές) καθώς και τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος επιλογής κατάταξης έως και τρείς (3) κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες κλάδου Σύνταξης.

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

Ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης η 15η Ιουνίου 2015

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

       Η Διοίκηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοίνωσε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης την 15η Ιουνίου 2015.
Η ίδια καταληκτική ημερομηνία (15-6-2015) ισχύει και για τα αιτήματα μεταβολών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Παράταση προθεσμίας της ρύθμισης των οφειλών στον ΟΓΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), μέχρι τις 26 Ιουνίου 2015 παρατείνεται η προθεσμία, η οποία έληγε σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων του ΟΓΑ.