Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Εκδόσεις Βεβαιώσεων Αποδοχών Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση, μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων για τους συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για φορολογική χρήση, για το οικονομικό έτος 2015, θα εκδοθούν μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του ΟΓΑ.
Έτσι, οι εκδόσεις των βεβαιώσεων θα γίνουν μέσω της ιστοσελίδας www.oga.gr, όπου υπάρχει η ένδειξη «Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση».
Κάθε συνταξιούχος του Οργανισμού για την έκδοση της βεβαίωσής του θα συμπληρώνει στη σχετική ηλεκτρονική φόρμα τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) που αποτελείται από 10 αριθμούς, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Στην συνέχεια θα εκτυπώνει την βεβαίωση του.
Την ίδια διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης θα ακολουθούν και οι δικαιούχοι «συντάξεων επιζώντων» (χηρείας–ορφανικές).
Οι συνταξιούχοι του Οργανισμού που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα, μπορούν να προσφεύγουν στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ, για την έκδοση της βεβαίωσης.