Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα περιοριστεί μόνο σε αγρότες που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων !

Mετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 υποχρεωτική καθίσταται για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους μη επαγγελματίες, αγρότες η κατοχή του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να δύνανται να αγοράζουν γεωργικά φάρμακα για τις ανάγκες των καλλιεργειών τους.
Για τη χορήγηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού σε αγρότες διεξάγονται εξετάσεις, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σωστά, μέσα σε ορισμένο χρόνο, τουλάχιστον σε 35 ερωτήσεις από τις 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα τους δοθούν.
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις αγρότες ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού προς αυτούς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4036/2012, το πιστοποιητικό έχει διάρκεια πέντε χρόνια.