Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Εκδόσεις Βεβαιώσεων Αποδοχών Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση, μέσω της Ιστοσελίδας του Οργανισμού

Του κ. Παναγιώτη Γεωργίου Κούβαρη

Οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων για τους συνταξιούχους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για φορολογική χρήση, για το οικονομικό έτος 2015, θα εκδοθούν μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του ΟΓΑ.
Έτσι, οι εκδόσεις των βεβαιώσεων θα γίνουν μέσω της ιστοσελίδας www.oga.gr, όπου υπάρχει η ένδειξη «Εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση».

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα περιοριστεί μόνο σε αγρότες που διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων !

Mετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 υποχρεωτική καθίσταται για τους επαγγελματίες, αλλά και για τους μη επαγγελματίες, αγρότες η κατοχή του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων προκειμένου να δύνανται να αγοράζουν γεωργικά φάρμακα για τις ανάγκες των καλλιεργειών τους.