Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 14/04/2015, έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με ποσό 849.364,70 ευρώ και πλήθος 27
-ΠΛΗΡΩΜΗ για "ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ" με ποσό 149.863,69 ευρώ και πλήθος 16
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" με ποσό 10.816,50 ευρώ και πλήθος 7