Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Κοινοτικά κονδύλια για αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελουργικών εκτάσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπογράφτηκε Υπουργική Απόφαση κατανομής κοινοτικών κονδυλίων για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2014-2015, η οποία είναι υπό δημοσίευση.
Στο πρόγραμμα, σύμφωνα με την τελική κατανομή, εντάσσονται 1.274 παραγωγοί και 9.503,05 στρέμματα οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ενώ το συνολικό ποσό που κατανέμεται ανέρχεται στα 12.187.109,70 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι για την πενταετία 2014-2018, σύμφωνα με τον Εθνικό φάκελο στήριξης του τομέα, για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται συνολικά σε 46.002.159,30 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της χώρας από την 1η Μαρτίου έως τις 15 Μαΐου κάθε έτους, ενώ η χορήγηση της ενίσχυσης γίνεται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.