Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Υπογράφηκαν Συμβάσεις Προώθησης Οίνου

Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος προώθησης του ελληνικού οίνου σε αγορές τρίτων χωρών, υπογράφηκαν δέκα εγκεκριμένες συμβάσεις του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με οινοποιητικές επιχειρήσεις και φορείς που συμμετέχουν στο μέτρο αυτό (συνολικού προϋπολογισμού 6.126.236 ευρώ).
Με το εν λόγω πρόγραμμα προώθησης, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου, ενισχύεται η εικόνα των ποιοτικών ελληνικών οίνων και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του σημαντικού αυτού προϊόντος σε απαιτητικές αγορές.