Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής παραγωγής πουλερικών και αυγών, ζητούν οι Copa-Cogeca

Το κόστος παραγωγής απειλεί την βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής πτηνοτροφίας, σύμφωνα με μελέτη της ομάδας εργασίας των ευρωπαϊκών κεντρικών αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων Copa-Cogeca για τα πουλερικά και τα αυγά.

Η ομάδα εργασίας ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω στρατηγικών δράσεων προώθησης της ευρωπαϊκής παραγωγής πουλερικών και αυγών.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το κόστος παραγωγής των προϊόντων του τομέα επηρεάζουν τα υψηλά πρότυπα παραγωγής που έχει καθορίσει η Ε.Ε. για τις πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ευζωία των ζώων.

Η ομάδα εργασίας εκτιμά ότι τα πρότυπα αυτά δημιουργούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τα ευρωπαϊκά πτηνοτροφικά προϊόντα σε σχέση με τα παραγόμενα σε τρίτες χώρες αντίστοιχα προϊόντα. Έτσι, καθίσταται αναγκαίο να αναληφθούν δράσεις προώθησης των ευρωπαϊκών πτηνοτροφικών προϊόντων με τη βοήθεια σχετικού προγράμματος της Ε.Ε. για τα αγροτικά προϊόντα που θα τεθεί σε ισχύ από το επόμενο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, αυτή είναι μια ζωτικής σημασίας πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει το ευρωπαϊκό μοντέλο παραγωγής πουλερικών και αυγών προκειμένου να αποδειχθεί ότι είναι οικονομικά βιώσιμο, προσελκύοντας ισχυρή ζήτηση, τόσο από τους τελικούς καταναλωτές, όσο και από την βιομηχανία τροφίμων και τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κλπ).