Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), στις 28/1/2015, έγινε η παρακάτω πληρωμή:
-ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με ποσό: 75.886,58 ευρώ και πλήθος 3
Στις 27/01/2015 έγινε η παρακάτω πληρωμή:
-ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με ποσό 27.750,00 ευρώ και πλήθος 11
Στις 26/01/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με ποσό: 8.625,00 ευρώ και πλήθος 3
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με ποσό: 24.950,00 ευρώ και πλήθος 1
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 132 "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με ποσό: 3.145,60 ευρώ και πλήθος 2
Στις 23/01/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ «ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (Ροδακινοπαραγωγοί) 2014" με ποσό: 31.718.130,00 ευρώ και πλήθος 14165
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 214.1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» με ποσό 5.107.920,86 ευρώ και πλήθος 1.361
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 214.2.1 «ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ» με ποσό 112.261,36 ευρώ και πλήθος 45
-ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 «ΔΑΣΩΣΕΙΣ» με ποσό 852.020,44 ευρώ και πλήθος 998