Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Περισσότεροι αγρότες συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας


Ολοένα και περισσότεροι αγρότες επιδιώκουν συνέργειες με άλλους παραγωγικούς τομείς, όπως τη μεταποίηση και τη βιομηχανία τροφίμων και κυρίως τον τουρισμό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην παραγωγή τους, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Πάρι Κουκουλόπουλο, το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα και των προσπαθειών του Υπουργείου τόσο στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), όσο και του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Το ΥΠΑΑΤ παροτρύνει τους αγρότες να ξαναβρούν τον παραγωγικό τους προσανατολισμό επενδύοντας στα ποιοτικά αγροδιατροφικά προϊόντα μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της προώθησής τους στις μεγάλες διεθνείς αγορές.